Qianhai Mawan Scheme

 • Project Name

  Qianhai Mawan Scheme

 • Model Size

  2000 x 2000mm

 • Model Scale

  1:2000

 • Production Time

  21 Days